Steun ons

Wilt u ons apostolaat financieel ondersteunen?

Giften worden dankbaar aanvaard op rekeningnummer:

  • IBAN: BE46 4348 1671 4136
  • BIC: KREDBEBB

Moge God het u lonen!