Liturgie

De gasten, evenals individuele gelovigen, zijn hartelijk uitgenodigd om aan de dagelijkse liturgische vieringen van het huis deel te nemen.

Aanbidding in Maleizen
Zondagen en kerkelijke feesten
9:30 H. Mis in de Buitengewone Vorm
11:00 Plechtige Hoogmis

Maandag tot vrijdag
18:30 Rozenkrans
19:00 H. Mis

Elke donderdag en eerste vrijdag van de maand: 
Aansluitend aanbidding met biechtgelegenheid tot 21:00

Zaterdag
8:00 H. Mis (kan afwijken)