Liturgie

De gasten, evenals individuele gelovigen, zijn hartelijk uitgenodigd om aan de dagelijkse liturgische vieringen van het huis deel te nemen.

Aanbidding in Maleizen
Zondagen en kerkelijke feesten
11:00 Plechtige Hoogmis
18:00 H. Mis in de Buitengewone Vorm

Maandag tot vrijdag
18:30 Rozenkrans
19:00 H. Mis

Elke donderdag en eerste vrijdag van de maand: 
Aansluitend aanbidding met biechtgelegenheid tot 21:00

Zaterdag
8:00 H. Mis