Steunen


Wilt u ons apostolaat financieel ondersteunen?
Giften worden dankbaar aanvaard op rekeningnummer:
IBAN: BE46 4348 1671 4136
BIC: KREDBEBB
Moge God het u lonen!