Welkom‎ > ‎

Ik bouw mee!

Het Oude Klooster van Maleizen heeft zich in de afgelopen 24 jaar meer en meer tot een geestelijk centrum voor vele katholieken in Vlaanderen ontwikkeld. Terwijl op vele plaatsen in ons land bij gebrek aan priesters, religieuzen en gelovigen kloosters gesloten moeten worden, bouwen wij op!

Om onze geestelijke werkzaamheid meer en meer te kunnen ontplooien is de instandhouding van de kloostergebouwen onontbeerlijk. Voor de volgende jaren zijn er grote investeringen noodzakelijk:

Vernieuwing van meerdere verwarmingsketels 80.000 EUR
Vernieuwing van oude ramen en deuren 60.000 EUR
Voorzieningen voor brandveiligheid in het gastenhuis 30.000 EUR
Vernieuwing van de gastenkeuken 10.000 EUR
Verschillende onderhoudswerken en energiebesparende maatregelen 10.000 EUR
TOTAAL 190.000 EUR


Deze investeringen zijn onmogelijk zonder een grote schare weldoeners, die op deze manier hun bijdrage willen leveren voor het behoud en de uitbreiding van het katholiek geloof in ons land.

Wilt u ook uw steen(tje) bijdragen bij dit groot en belangrijk project? Stort dan NU uw bijdrage op dit rekeningnummer:

IBAN: BE46 4348 1671 4136
BIC: KRED BEBB


Christus Sacerdos VZW
Terhulpensesteenweg 708
3090 Overijse
Mededeling: bouwsteen